Praktijkvoering en klachten
Op deze pagina vindt u algemene informatie over mijn praktijk en de manier waarop ik mijn werk vormgeef.

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 ben ik verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document wordt vastgelegd welke procedures er in mijn praktijk zijn en waar u informatie over mijn praktijk kan vinden. De actuele versie van mijn Kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.

Beroepscode
Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. De actuele versie van deze zogenoemde Beroepscode kunt u hier inzien.

Informatie aan de zorgverzekeraar
Als uw behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar ben ik verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren. Op elke factuur staan uw naam, geboortedatum en BSN, de data en duur van onze gesprekken en de hoofdgroep van uw diagnose. Dit laatste is een globale aanduiding over wat er met u aan de hand is. Mocht u niet willen dat uw zorgverzekering deze informatie over uw diagnose krijgt, dan hebt u het recht om dit te weigeren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen wat u moet doen om dit te regelen. Zowel uw verzekering als ik, uw behandelaar, moeten op de hoogte worden gesteld.

Privacystatement
U moet erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens bij mij in veilige handen zijn. In dit document leg ik uit hoe ik omga met privacygevoelige gegevens.

Klachten
Als u klachten heeft over uw behandeling of de manier waarop ik met u ben omgegaan, dan hoop ik dat u dit in eerste instantie met mijzelf wil bespreken. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Informatie over de klachtenregeling van de LVVP kunt u hier vinden.