Tarieven

Tarieven bij vergoeding door de zorgverzekeraar
Jaarlijks stelt de Nederlandse zorgautoriteit een lijst op met tarieven voor de GGZ. Aan de hand van deze lijst bepalen zorgverzekeraars vervolgens de hoogte van hun tarieven. Bij elke zorgverzekeraar krijg ik dan ook een ander bedrag voor mijn verrichtingen. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars regel ik de betaling digitaal rechtstreeks met de verzekering.

Tarievenlijst GGZ 2023

Tarieven voor Menzis en Anderzorg
De tarieven voor Menzis en Anderzorg zijn gebaseerd op de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. Maandelijks stuur ik u een papieren factuur, die u eventueel zèlf kunt indienen bij uw verzekering. Omdat ik geen contract heb met Menzis en Anderzorg zult u vermoedelijk een deel van de behandeling zelf moeten betalen. In uw polisvoorwaarden kunt u hierover de exacte informatie vinden.

Tarieven voor mensen die zelf willen betalen
Voor mensen die zelf betalen heb ik eigen tarieven bepaald. U ontvangt maandelijks een papieren factuur tenzij wij onderling andere afspraken gemaakt hebben.

Overige kosten

Let op: Het eigen risico wordt berekend per kalenderjaar. Start u in het najaar en lopen de gesprekken door in het nieuwe jaar? Dan betaalt u dus mogelijk in korte tijd 2x het eigen risico: (het restant van) het eigen risico van het lopend jaar èn het eigen risico van het nieuwe jaar.